Gecon STANDARD

Použite dosiek Gecon STANDARD  je skutočne veľmi široké, či už na priečky, predelenie miestností a obytných priestorov až po výstavbu chát, záhradných domčekov alebo celých rodinných domov. Priečka namontovaná podľa návodu dosahuje vynikajúce technické parametre.

 

 

 

 

Technické parametre dosky
Vlastnosti Hodnota
Vzduchová nepriezvučnosť Rw (podľa normy EN ISO 717-1)
Trieda horľavosti
Tepelná vodivosť (podľa normy STN EN 12667)
Formaldehyd – emisná
Tolerancia dĺžky a šírky
Tolerancia hrúbky
Tolerancia uhlopriečky
Vlhkosť dosky
Pevnosť v ohybe v hlavnej osi
Odpor proti vytiahnutiu skrutky
Gecon STANDARD 83
Typ Hrúbka
(mm)
Rozmer
(mm)
Hustota
(kg/m3 +/- 5%)
Hmotnosť
(kg/m2)
Hmotnosť dosky
(kg)
Gecon 83, 10 – XL 10 1200 x 2700 830 8,3 26,9
Gecon 83, 12 – XL* 12* 1200 x 2700 830 10 32,4
Gecon 83, 20 – XL 20 1200 x 2700 830 16,6 53,8
Gecon 83, 22 – XL* 22* 1200 x 2700 830 18,4 60
Gecon 83, 24 – XL* 24* 1200 x 2700 830 20 65
Gecon 83, 10 – L 10 800 x 1200 830 8,3 8,3
Gecon 83, 12 – L* 12* 800 x 1200 830 10 10
Gecon 83, 20 – L 20 800 x 1200 830 16,6 16,6
Gecon 83, 22 – L* 22* 800 x 1200 830 18,4 18,4
Gecon 83, 24 – L* 24* 800 x 1200 830 20 20

* Hrúbky dosiek 12 mm, 22 mm a 24 mm sa vyrábajú na individuálnu objednávku

 

Gecon STANDARD 100
Typ Hrúbka
(mm)
Rozmer
(mm)
Hustota
(kg/m3 +/- 5%)
Hmotnosť
(kg/m2)
Hmotnosť dosky
(kg)
Gecon 100, 10 – XL 10 1200 x 2700 1000 10 32,4
Gecon 100, 12 – XL* 12* 1200 x 2700 1000 12 38,9
Gecon 100, 20 – XL 20 1200 x 2700 1000 20 64,8
Gecon 100, 22 – XL* 22* 1200 x 2700 1000 22 71,3
Gecon 100, 24 – XL* 24* 1200 x 2700 1000 24 77,8
Gecon 100, 10 – L 10 800 x 1200 1000 10 10
Gecon 100, 12 – L* 12* 800 x 1200 1000 12 12
Gecon 100, 20 – L 20 800 x 1200 1000 20 20
Gecon 100, 22 – L* 22* 800 x 1200 1000 22 22
Gecon 100, 24 – L* 24* 800 x 1200 1000 24 24

* Hrúbky dosiek 12 mm, 22 mm a 24 mm sa vyrábajú na individuálnu objednávku

Realizacie

Produkty